Toelichting BGT-portaal

BGT - Dashboard
Het BGT-portaal; u navigeert door het opwerkingsproces met de knoppenbalk onderin

In 4 stappen van bronbestanden naar BGT
BGT-portaal begeleidt het opwerkingsproces in vier duidelijke stappen vanaf uw brongegevens naar een compleet BGT IMGeo bestand. Iedere stap wordt in beeld gebracht aan de hand van kaartbeelden en rapportages. Daarbij kunt u in iedere stap de beschikbare luchtfoto of de topografische kaart benutten om het beeld compleet te maken. Het gaat om de volgende stappen:

Bronbestanden
De grootschalige basiskaart, de kaart met BAG objecten en de kaarten met de wegen en de groenvoorzieningen vormen het vertrekpunt voor de opbouw van de BGT.

Pre-BGT
In deze stap zijn de bronbestanden verrijkt met de verplichte BGT elementen. Hierbij valt te denken aan sloten die als vlakobjecten zijn opgenomen, erf- en cultuurscheidingen en inritafsluiters. Dit leidt tot een vlakdekkend BGT bestand waarbij op BGT hoofdniveau al een aantal objecten automatisch benoemd zijn.

Afstemming met BOR
Een vergelijking van de verschillen met BOR en GBK geeft aan wat de kwaliteit is van de BOR bestanden ten opzichte van de GBK. Hieruit kan afgeleid worden hoeveel werk nog gemoeid is met de afstemming tussen beide bestanden.

BGT / IMGeo
Een volledig BGT IMGeo bestand is opgewerkt, waarbij de objecten zijn benoemd op basis van het ambitieniveau van de klant conform het IMGeo model. Tevens zijn hier statistieken te raadplegen. Bovendien kunt u het onderhanden werk volgen door de werkvoorraad te raadplegen.

De BGT in beheer
In de laatste stap krijgt u een beeld van de inhoud van uw BGT. U kunt niet alleen het resultaat beoordelen. U kunt ook opmerkingen plaatsen en de afhandeling van de gedane meldingen volgen. Inmiddels bent u beland in de beheerfase van de BGT . Er is heel veel werk voor u gedaan en u behoudt het totaal beeld en de regie.
BGT kaart Bewaak en beoordeel de opbouw en inhoud van de BGT Rapportage Uitgebreide rapportage mogelijkheden geven inzicht