BGT-portaal

De invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is voor veel bronhouders een uitdaging. Tegelijkertijd biedt het een enorme kans om op allerlei manieren beter gebruik te maken van geo-informatie. Deze wettelijke verplichting kunt u dus in uw voordeel gaan benutten.

Veel bronhouders hebben niet de mensen en de middelen om zelf de BGT op te bouwen en te beheren. Sommige bronhouders beschouwen dat ook niet als hun kerntaak. Voor deze groep is er nu BGT-portaal.nl.

BGT-portaal.nl biedt u de mogelijkheid om de opbouw en het beheer van de BGT uit te besteden. Geheel volgens uw wensen. BGT-portaal.nl biedt u de mogelijkheid om de opbouw en de inhoud van de BGT te bewaken en te beoordelen. U krijgt de middelen om de regie te voeren, terwijl anderen voor u het werk doen. De opgebouwde BGT kunt u eenvoudig raadplegen via BGT-portaal.nl. Maar u kunt de data ook benaderen via web services. Uw BGT wordt dan beschikbaar voor uw eigen CAD en GIS applicaties.

BGT-portaal.nl wordt mogelijk gemaakt door ARCADIS en NedGraphics. Beide bedrijven zijn al jarenlang toonaangevend en onderscheidend in het organiseren en ontsluiten van ruimtelijke informatie binnen de overheid. ARCADIS op het gebied van dataproductie en toepassing en NedGraphics op het gebied van geo-ICT. Met BGT-portaal.nl benut u de voordelen van deze sterke combinatie in een geheel nieuwe vorm.


KPN biedt het platform waarmee uw gegevens betrouwbaar en snel tot uw beschikking staan.